Välkommen till Luleå Science Park Utskriftssystem

Denna tjänst produceras i ett samarbete mellan Koneo AB och Diös Fastigheter

 

Vi erbjuder även utskrift via Google Cloud Print, för att få åtkomst till detta skickar ni ett mail till service.lulea@koneo.se och efterfrågar koppling till funktionen, för att detta skall fungera behöver du skicka med din Google e-post adress så vi kan bjuda in dig.

 

När vi mottagit ditt mail så kommer vi att dela skrivaren AurorumPrint med dig från aurorumprint@gmail.com, detta kommer som ett mail i din G-Mail, när du lagt till skrivaren kommer du att kunna skriva ut direkt från dina applikationer i Google eller ex via din Chromebook.

Koneo AB

V.Varvsgatan 3

972 36 Luleå

Tel. 0920-200250

E-post info.lulea@koneo.se

www.koneo.se/lulea