Välkommen till Luleå Science Park Utskriftssystem

Denna tjänst produceras i ett samarbete mellan Koneo AB och Diös Fastigheter

 

Hur kan jag skriva ut via telefon eller padda?

 

Genom att du skickar ett e-post meddelande till aurorumprint@koneo.se från den e-post adress som vi registrerat på ditt konto med bilagor så kommer dessa att automatiskt omvandlas till utskrifter och läggas i din kö.

 

Dessa utskrifter blir per automatik enkelsidiga och i färg.

 

Systemet hanterar en mängd olika format för detta så som textdokument, bild filer, PDF, MS Office paketet och OpenOffice paketet.

 

 

 

Koneo AB

V.Varvsgatan 3

972 36 Luleå

Tel. 0920-200250

E-post info.lulea@koneo.se

www.koneo.se/lulea