Välkommen till Luleå Science Park Utskriftssystem

Denna tjänst produceras i ett samarbete mellan Koneo AB och Diös Fastigheter

 

Utskrift via Webb.

 

Genom att logga in här har du möjlighet till att skriva ut dokument genom att ladda upp dom i din kö via Webben.

 

1. Logga in med ditt användarnamn och ditt lösenord.

 

2. Klicka på Upload new print job.

 

3. Bläddra efter den fil du vill skriva ut, systemet tar emot en mängd olika filformat, men i huvudsak bilder, textdokument, MS Office paketet, OpenOffice paketet, PDF filer.

 

När filen är uppladdad kan du hämta ut utskriften på valfri enhet. Utskrifterna blir som standard enkelsidiga och i färg.

 

Koneo AB

V.Varvsgatan 3

972 36 Luleå

Tel. 0920-200250

E-post info.lulea@koneo.se

www.koneo.se/lulea