Välkommen till Luleå Science Park Utskriftssystem

Denna tjänst produceras i ett samarbete mellan Koneo AB och Diös Fastigheter

 

Support

 

För Service och Support.

 

Om enheten saknar papper eller toner vänd dig till Servicecenter i Aurorum 2 eller kontakta Servicecenter i Aurorum 2 via tel eller e-post.

 

Tel. 010-470 98 20

E-post. luleasciencepark@dios.se

 

 

Om enheten är trasig eller du har problem med ditt konto kontaktar du Koneo direkt enligt nedan.

 

Tel. 0920-200250

E-post. service.lulea@koneo.se

 

 

Vid behov av fjärrsupport kan du hämta applikationer här.

                 

                          Windows                                                                   Mac OSX

Koneo AB

V.Varvsgatan 3

972 36 Luleå

Tel. 0920-200250

E-post info.lulea@koneo.se

www.koneo.se/lulea